Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych

Misja uczelni

Misją PWSBiA jest kształcenie specjalistów różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego i politycznego, zwłaszcza w obszarach administracji, dietetyki, kosmetologii i nowoczesnych technologii informatycznych. Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne, podyplomowe, kursy doszkalające (specjalistyczne) i inne formy kształcenia.
 

W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia.
 

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym, ale również językom obcym, praktycznemu zastosowaniu technik komputerowych (wykorzystywanie możliwości, jakie daje Internet, użytkowe aplikacje księgowo-biznesowe, etc.) oraz powiązaniu treści wszystkich wykładanych przedmiotów z praktyką społeczno-gospodarczą. 
 

Swoją misję uczelnia realizuje także współpracując z wyższymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i gospodarczymi. PWSBiA uczestniczy w tzw. procesie bolońskim, dostosowując swój system kształcenia do potrzeb rynku pracy, propagując problematykę europejską w kształceniu, stosuje punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (ECTS). Mając świadomość, że wszechstronne wykształcenie jej absolwentów nie jest możliwe bez współpracy między uczelniami w kraju i za granicą, uczelnia dąży do tworzenia warunków, by studenci mogli w trakcie studiów kształcić się w innej uczelni zagranicznej. 


Pełny tekst uchwały Senatu

Kontakt

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

CENTRALA: 22 559 20 00
FAX: 22 559 22 60
E-MAIL pwsbia@pwsbia.edu.pl

INFORMACJE O UCZELNI/REKTUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@pwsbia.edu.pl

poczta PWSBiA


Znajdź nas:
Copyright © 2018 PWSBiA. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: www.jellinek.pl